Bogan-Pfahler-Kehrer-Reber-Volkmer

Pedigree map of Johannes Coerte Van Voorhees


0 individuals displayed, out of the normal total of 31, from 5 generations.
7 individuals are missing birthplace map coordinates: Johannes Coerte Van Voorhees, Coert Stevense Van Voorhees, Marretje Gerretse Van Kouwenhoven, Steven Coerte Van Voorhees, Aeltje Wessels, Gerret Wolfersen Van Kouwenhoven, Aeltje Cornelis Cool.